copyright © wswraadnof.nl

WSW-Raad NOF Noord Oost Friesland

De Wsw-(cliënten) raad NOF, komt op voor de belangen van mensen met een wsw-indicatie, maar heeft sinds 1 januari 2015, ook te maken met de participatiewet (PW).


Welkom

Als Wsw-raad behartigen wij de belangen van Wsw'ers en participanten uit de gemeente Kollumerland, Dantumadeel, Ferweradeel en Dongeradeel, op weg naar een plek in de samenleving.


Onze taak is gevraagd- of ongevraagd te adviseren aan de gemeenten bij het maken van beleidsplannen die betrekking hebben op de medewerkers met een SW-indicatie.

Via deze site hopen wij (niet) geïndiceerde die met vragen zitten te helpen om een antwoord te vinden op vragen in relatie tot die Participatiewet.


Begeleid werken

Ga je begeleid werken, dan krijg je een baan bij een gewoon bedrijf.


Lees verder >>

Lees verder >>

Detacheren

Detachering is een mooie opstap naar een gewone baan.


Lees verder >>

Persoonsgebonden budget

Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving aan het werk.


Participatiewet

Participatiewet sinds 1 januari 2015 ingevoerd.


Lees verder >>